Tag: aptallık

  • Bi’ çeviri: Aptallığın Evrensel 5 Yasası

    1976 yılında Ekonomi profesörü olan Carlo M. Cipolla insanlığa karşı en büyük tehdit olduğuna inandığı şeyin, aptallığın yasaları hakkında bir yazı yayınladı. Cipolla’ya göre aptal insanların ortak birkaç özelliği var. Bunlar mantıksız olmaları, çok fazla olmaları ve kendilerinin bir çıkarı olmadan başka insanlara zarar vermeleridir. Bu özellikler topluma genel olarak zararlıdır. Cipolla’ya göre aptallığa karşı…